İK Politikası

Eğitim

PROFES GRUP;

Çalışanlarının eğitim ve gelişimlerini kültürel boyutu da dâhil ederek sistematik ve standart biçimde yürütmek amacıyla yapılanmıştır.

• İnsan sermayesine yatırım yapılarak, müşteri odaklı kültürün sürekliliği amaçlanmıştır.

• Çalışanlarının, performanslarını artırmak ve sunulan hizmet kalitesini yükseltmek için kariyer planlarına uygun çeşitli aktiviteler sunmakta ve çalışanlarına farklı perspektifler kazandırmayı amaçlamaktadır.

• Müşterilerine daha nitelikli hizmet verebilmek için, çalışanlarına: “ Memnuniyet Odaklılık” olgusunu empoze eder ve uygulamasını sağlar.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

PROFES GRUP’da belirli dönemlerde çalışanlarıyla, kimi zamanda çalışanların ailelerinin de katıldığı organizasyonlar düzenlenmektedir. Piknik, Sinema, Tiyatro, Konser, Turistik Amaçlı Geziler ile bunlara benzer sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır.

İşe Alım

PROFES GRUP olarak, insan kaynağı ihtiyacımızın giderilmesindeki tutumumuz; tüm adayların fırsat eşitliği doğrultusunda ve tarafsızca değerlendirilmesi ve İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından belirlenen (mülakat- test-sınav vb.) yöntemlerle doğru adayın tespit edilmesine dayalıdır.

Performans Yönetimi

PROFES GRUP ; somut, ölçülebilir hedeflere ve karşılıklı iletişime dayalı performans değerlendirmesiyle çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemekte ve kariyer haritasını oluşturup adil maaş-ücret politikasını sürdürmeyi amaç edinir. Çalışanlara sağlanan olanaklar, maaş-ücret politikamız, çalışanın görev ve sorumluluklarını, yetkinliğini, iş tecrübesini ölçüt alan “yüksek performansı” ödüllendiren yenilikçi ve rekabetçi bir sistem üzerine kurulmuştur. PROFES GRUP çalışanlarına sunduğu olanakları güncellemek ve daha rekabetçi bir şekilde yapılandırmak amacıyla düzenli olarak piyasa araştırması yapmaktadır. . Şirket içi dengeler, kişisel performans, piyasa ücret araştırmaları, sektörümüzdeki hedeflenen yer ve ekonomik göstergeler belirleyicidir ve bu analizler periyodik olarak her yıl gözden geçirilir.

Kariyer Politika ve Uygulamalar

İnsan Kaynakları Politikamız

PROFES GRUP insan kaynaklartı anlayışı süreç güdümlü değil, strateji güdümlü bir anlayıştır. Geleceğe doğru attığımız her adımda, bizi başarıya taşıyan en önemli etken ve değerin İNSAN KAYNAKLARI olduğunun farkındayız. Müşteri merkezli memnuniyet odaklı hizmet anlayışımızla istikrarlı bir şekilde büyüme hedeflerimize ulaşmaya çalışırken, yaşanan her türlü krizin üstesinden gelebilmenin şartının insan kaynağımızın güçlü olmasıyla ilişkili olduğunun bilincindeyiz.

PROFES GRUP’da uygulanan insan kaynakları politikası; çalışanların kişisel maharet ve deneyimlerinin arttırılmasını, işe yönelik fonksiyonel ve yaratıcı yetkinliklerinin geliştirilmesini, yüksek motivasyonla, kurumumuza bağlı ve sadakat anlayışı güçlü çalışanlar olmasını amaçlamaktadır.