Kurumsal Kültürümüz

Bu yaptıklarımızla gurur duyarız:

• Müşterilerle düzenli biçimde ilişki kurarız, müşteri sadakatini geliştirmeye çalışırız.
• Rakiplerinizi analiz eder, olası her yerden bilgi toplamaya çalışırız.
• Bütün iş süreçlerinde memnuniyet odaklı çalışmayı taahhüt ederiz.
• Övündüğümüz hizmet anlayışımızı tüm müşteri ilişki ve iletişimlerimize taşırız.

Bu yaptıklarımız için özür dileriz:

• Farkında olmama, örgütsel atalet ve ilgilenim eksikliği için.
• Kültürümüze uygun olmayan şirketlere hayır dediğimiz için.
• Müşteri hizmetlerine yönelik yanlış tutumlar için.

Sonuç olarak; müşteri odaklı bir kültüre sahip olan PROFES GRUP; tatmin ve motivasyon düzeyi yüksek çalışanlar kadar, ihtiyaçları karşılanmış, mutlu, yüzlerce müşteriye sahip olmuştur. Bu durum da firmamızın varlığını sürekli kılmasındaki en önemli parametrelerden birisidir.